Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin Rady Muzeum

Regulamin
Rady Muzeum w Grudziądzu

§ 1
1. Rada Muzeum przy Muzeum w Grudziądzu, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. /Dz.U.RP z dnia 20.01.1997, nr 5, poz. 24, art. 11/ oraz uchwalonego przez nią Regulaminu z dnia 6 grudnia 1999 r.
2. Rada liczy 14 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Miasta Grudziądza na czteroletnią kadencję.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.

§ 2
Ustawowym zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum w Grudziądzu jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada w szczególności ocenia co najmniej raz do roku działalność Muzeum oraz zatwierdza przedłożony przez Dyrektora Muzeum w Grudziądzu plan działalności wraz z planem finansowym, a także sprawozdanie roczne z działalności Muzeum.

§ 3
1. Zebrania Rady prowadzi Przewodniczący lub w razie konieczności jego zastępca.
2. W zebraniach Rady uczestniczy Dyrektor Muzeum w Grudziądzu i powołany przez niego Sekretarz Rady.
3. Zebrania Rady są protokółowane. Zgodność protokółu z przebiegiem obrad potwierdza Przewodniczący i Sekretarz Rady, redagujący jego tekst.
4. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu Muzeum w Grudziądzu.

§ 4
1. Uchwały Rady w przedmiotach określonych w art. 11 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r. zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W pozostałych sprawach decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. W pozostałych sprawach Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na wniosek co najmniej jednego członka Rady.
3. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Grudziądz, 6 grudnia 1999 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Bolek-Maszewska 21-09-2012 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurzyńska 21-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Bolek-Maszewska 08-07-2022 08:28