Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REGULAMIN NAJMU / UŻYCZENIA/POMIESZCZEŃ

W MUZEUM IM. KS. DR WŁADYSŁAWA ŁĘGI

 

§ 1

Wynajem pomieszczeń w Muzeum im.ks. dr Wł. Łęgi, zwanym dalej Wynajmującym obejmuje:

- sale ekspozycyjne w obiektach muzeum

- dziedziniec muzeum

§ 2

Pomieszczenia wymienione w§ 1 mogą być wynajmowane osobom prawnym na ich pisemny wniosek złożony w siedzibie Wynajmującego  w terminie na  7 dni przed planowanym wynajęciem.

§ 3

Wniosek którym mowa w § 2 musi zawierać co najmniej:

- pełna nazwę, adres  i NIP wnioskodawcy,

- dane osoby do reprezentowania Najemcy

- termin najmu

- uzasadnienie wniosku, a w szczególności cel najmu

§ 4

Wynajęcie pomieszczeń określonych w § 1 może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy / załącznik nr 1 do pobrania u dołu strony / sporządzonej między  Wynajmującym

/Użyczającym/ a Wnioskodawcą / Najemcą, Użytkownikiem/, która co najmniej zawiera:

- termin / data i godzina / rozpoczęcia i zakończenia najmu

- określenie nazwy i numeru pomieszczenia

- szczegółowy opis celu najmu

- szczegółowy opis wyposażenia pomieszczeń

- opis sposobu korzystania z  pomieszczeń

- obowiązki Najemcy

- prawa Wynajmującego

Wynajmujący może odmówić wynajmu jeśli cel najmu zakłóci ustalony porządek muzeum.

§ 5

Odpłatność  za wynajem pomieszczeń każdorazowo ustala Dyrektor w zależności od czasu trwania i charakteru organizowanej imprezy.

§ 6

Dyrektor muzeum na  uzasadniony wniosek Wnioskodawcy, lub na zasadzie wzajemności  może odstąpić od naliczania opłat,

§ 7

Na wniosek pomieszczenie może być dodatkowo wyposażone w sprzęt i urządzenia odpowiednio do potrzeb.

Wnioskodawca może uzupełnić wyposażenie w dodatkowy sprzęt lub wyposażenie po uzgodnieniu z Wynajmującym

§ 8

Wnioskodawca oraz osoby korzystające w jego imieniu  są zobowiązane do przestrzegania Ogólnej Instrukcji Postępowania, podporządkowania się poleceniom personelu muzeum, a szczególności przestrzegać przepisów bhp i p/poż oraz ponoszą pełną odpowiedzialność materialną  za ewentualne powstałe szkody .

§ 9

W czasie trwania najmu nadzór nad sposobem korzystania z pomieszczeń sprawują kierownik działu gospodarczego i wyznaczeni przez niego pracownicy.

Osoby naruszające ustalony porządek zostaną usunięte z terenu muzeum

§ 10

Wszelkie sprawy dotyczące najmu pomieszczeń rozstrzyga Dyrektor Muzeum im ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szweda 16-11-2010 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kurzyńska 16-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marta Bolek-Maszewska 08-07-2022 08:26