Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wstęp

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Grudziądzu – www.muzeum.grudziadz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1 lipca 2013 r.; strona nie była istotnie modyfikowana.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Muzeum dla strony muzeum.grudziadz.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa muzeum.grudziadz.pl spełnia wymagania w 95,67 %.
Niezgodności na stronie wynikają z tego, iż strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Strona przygotowana została także w wersji dla urządzeń mobilnych.
Muzeum nie posiada dedykowanej aplikacji.

Nawigacja

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona da się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Powiększanie strony

Za pomocą skrótów klawiaturowych przeglądarki

Kontrast

Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 9 stycznia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez grudziądzkie Muzeum.
Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia 31 marca 2021 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Serwis jest wyposażony w podstawowe mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki poprzez standardowe powiększanie w przeglądarce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Wojciech Kozłowski

tel. 56 46 590 63, muzeum@muzeum.grudziadz.pl;

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kontakt - Rzecznik Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Obiekty Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu są częściow dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – w Gmachu Głównym Muzeum dostępny jest parter obiektu, tutaj także działa dźwig platformowy, dzięki któremu osoby z trudnościami w poruszaniu się, starsze, niepełnosprawne, mogą skorzystać w wydarzeń odbywających się na piętrze Gmachu Głównego. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą wjechać na dziedziniec Muzeum, od strony ulicy Klasztornej (wózkiem lub samochodem), aby stąd dostać się na parter Gmachu Głównego. Ponadto – od strony ulicy Wodnej znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze Gmachu Głównego Muzeum znajduje się ponadto toaleta przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem ekspozycji Muzeum w innych obiektach (Spichrze, Pałac Opatek) mogą zgłosić taką chęć – telefonicznie: 56 46 590 63 lub drogą elektroniczną: muzeum@muzeum.grudziadz.pl – na co najmniej pięć przed planowanym przybyciem do Muzeum.

Możliwy jest wstęp osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Obiekty nie są wyposażone w urządzania wspomagające słyszenie (pętla indukcyjna, system FM, system IR, system Bluetooth).

Budynki spichlerzy, Pałac Opatek nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu poruszających się na wózku.

Na wystawie stałej „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939” dostępne są trakty dla osób niedowidzących oraz audio-przewodnik po wystawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Bolek-Maszewska 07-07-2022 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Pacuszka 07-07-2022
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2022 14:55